සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

රුපියල් කෝටි 6 ඉක්මවූ සුපර් බෝල් සුපිරි ජයමල්ලේ වාසනාව දිනූ ජයග‍්‍රාහකයාට සංවර්ධන ලොතරැයියෙන් මුදල් ත්‍යාග

01-June-2018

වාසනාව කෝටි ගණනින් ඔබට තිළිණ කරන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය පසුගිය දා වාසනාවේ හිණිපෙත්තටම ගිය ජයග‍්‍රාහකයෙක් බිහි කරන්නට සමත් විය. ඒ කවදත් ඔබට වාසනාව දැවැන්ත මුදලින් පිරිනැමූ ‘’ සුපර් බෝල්’’ ලොතරැයියේ 805 වන වාරයේ දිනුම් ඇදීමෙන්ය. එහිදී රුපියල් 63 712 820 ක අති දැවැන්ත සුපිරි ජයමල්ල දිනාගන්නට වාසනාවන්ත වූයේ ජා ඇල අයි.ඒ.පී. ප‍්‍රනාන්දු මහතා විසින්ය. ඔහුට එම අති විශාල වාසනාවන්ත ලොතරැයිය අලෙවි කර තිබුණේ ජේ.එම්.ඩී. නිහාල් මහතා විසිනි.

ප‍්‍රනාන්දු මහතාට හිමි එම සුපිරි ජයමල්ලෙහි ත්‍යාග මුදල් චෙක්පත ප‍්‍රදානය 2018.05.28 වන දින සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති එස් ඒ පී සූරියප්පෙරුම මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් හා කි‍්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂ එච්.ආර්.විමලසිරි මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩල පරිශ‍්‍රයේදී සිදුවිය.

මෙම සුපිරි වාසනාවන්තයාට අමතරව තවත් දස ලක්ෂයේ ජයග‍්‍රාහකයින් 21 දෙනෙක් සදහා අදාළ මුදල් චෙක්පත් එහිදී ප‍්‍රදානය කෙරුණු අතර වාසනාව තවත් ඔබට සිහිනයක් නොවන වග සංවර්ධන ලොතරුයි මණ්ඩලය මෙම අවස්ථාවේදී සිහිපත් කර සිටියේය.


විශේෂාංග ලිපි