සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

‘සංවර්ධන වාසනාව’ කෝටි තුන ඉක්මවූ ජයමල්ල දිනාගත් කෝටිපතියාට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ත්‍යාග

14-August-2018

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය අඛණ්ඩව බිහිකරමින් යන කෝටිපති පෙරහැරට එක්වූ තවත් කෝටිපති ජයග‍්‍රාහකයෙක්ට හිමි චෙක්පත් ප‍්‍රදානය අද ( 2018.08.09 ) සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩල ශ‍්‍රවණාගාරයේදී සිදුවිය.

සංවර්ධන වාසනාව166 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල වූ රු. 3,24,75,660 ක මුදල දිනාගත් හතරලියද්ද  ප‍්‍රදේශයේ ආර්.පී.ටී.එල්. කුමාරසිංහ මහතා හට අදාළ චෙක්පත ප‍්‍රදානය කිරීම සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති එස්.ඒ.පී සූරියප්පෙරුම මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් හා කි‍්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂ එච්.ආර් විමලසිරි මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුවිය. අදාළ ජයග‍්‍රාහී ටිකට්පත අලෙවි කළ හතරලියද්ද අලෙවි නියෝජිත එම් පී එස් හිමකාන්ති මහත්මියටද මෙහිදී ත්‍යාග හිමිවිය.

තවද ලග්න වාසනා 2331 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල වූ රු.70 98 684 ක මුදල දිනාගත් වරකාපොල කේ ඩබ් එස් දසනායක මහතාට හා එම ටිකටිපත අලෙවි කළ වරකාපොල අලෙවි නියෝජිත එච්.ටී.ආර්.තිලකරක්න මහතාටද අදාල චෙක්පත් පිරිනමන ලදී.

ඊට අමතරව දස ලක්ෂය බැගින් වූ ත්‍යාග ජයග‍්‍රහණය කළ වාසනාවන්තයින් විසිතුන් දෙනෙක් සදහා අදාළ චෙක්පත් ප‍්‍රදානය කිරීමද මෙහිදී සිදුවිය.

උදාවන සෑම දිනක් වෙනුවෙන්ම අලුත් බලාපොරොත්තු එකතු කරන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ටිකට්පත් වැඩි වැඩියෙන් මිළදී ගන්නා ලෙස මෙම අවස්ථාවේදී සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ කළමනාකාරීත්වය මහජනතාවට ආරාධනා  කර සිටියේය.


විශේෂාංග ලිපි