සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ තවත් අලෙවි සහයක හමුවක් බණ්ඩාරවෙලදී

15-October-2018

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අලෙවි ජාලය සමග එක්ව සිටින දසදහසක් වඩා වැඩි අලෙවි සහයකයින් වෙනුවෙන් සුහද හමුවීම් පැවැත්වීම සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් ආරම්භ කර ඇත. එම රැස්වීම් මාලාවේ තවත් එක් රැස්වීමක් පසුගිය 06 වන දා බණ්ඩාරවෙලදී පවත්වන ලදී.

බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික් අලෙවි සහයකයින් වෙනුවෙන් පවත්වන ලද මෙම සුහද හමුව අලෙවි සහයකයින් 192 ගේ සහභාගීත්වයෙන් බණ්ඩාරවෙල රැදුමහල හෝටල් පරිශ‍්‍රයේදී සිදුවිය.බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික් බෙදාහැරීමේ අලෙවි නියෝජිත ටී විල්සන් පෙරේරා මහතාගේ සංවිධාන දායකත්වයෙන් පැවැත්වූ මෙම අලෙවි සහයක රැස්වීම සදහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති සේන සූරියප්පෙරුම මහතා, සහකාර සමාන්‍යාධිකාරී (විකුණුම්) සුනිල් ජයරත්න මහතා, අලෙවි උපදේශක විජය සමරනායක මහතා ඇතුලු අලෙවි නිළධාරීන් සහභාගී විය.

මෙහිදී අලෙවි සහයකයින්ගේ ගැටලු යෝජනා ඇතුලු අදහස් සදහා ඉඩ වෙන්කෙරුණු අතර ඒ සදහා පිළිතුරු සහ විසදුම් ලබාදීමද මෙහිදී සිදුවිය.

 සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ගෙනයන අලෙවි සහයකයින් වෙත සන්නාම කරන ලද නව  ෂර්ට් බෙදාදීමේ වැඩසටහන අනුව බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික් අලෙවි සහයකයින් සදහාද මෙහිදී ෂර්ට් ලබාදෙන ලදී.


විශේෂාංග ලිපි