සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් කුරුණෑගල දිස්ති‍්‍රක් ආබාධිත අලෙවි සහයකයින්ට ට‍්‍රයිසිකල්

14-November-2018

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය කි‍්‍රයාත්මක කරන විවිධ ශාරීරික ආබාධ සහිත අලෙවි සහකයින් සදහා ට‍්‍රයිසිකල් ලබා දීමේ වැඩසටහනේ පස්වන අදියර පසුගිය නොවැම්බර් 10 වන දින කුරුණෑගලදී කි‍්‍රයාත්මක  කරන ලදී.

 සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සමග එක්ව සිටින කුරුණෑගල  දිස්ත‍්‍රික් ආබාධිත අලෙවි සහයකින් හය දෙනෙක් සදහා එහිදී නොමිලේ ට‍්‍රයිසිකල් ප‍්‍රදානය කරන ලදී.

ආබාධිත තත්තවයන්ගෙන් පසුවන අලෙවි සහයකයින් සදහා පහසුවෙන් ගමන්කළ හැකි ආකාරයෙන් මෙම ට‍්‍රයිසිකල් නිපදවා ඇත.

එම ට‍්‍රයිසිකල් අදාළ ආබාධිත අලෙවි සහයකින් වෙත ප‍්‍රදානය කිරීම සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති සේන සූරියප්පෙරුම මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් කුරුණෑගලදී සිදුවිය.

කුරුණෑගල දිස්ති‍්‍රක් බෙදාහැරීමේ අලෙවි නියෝජිත අචලා නානායක්කාර මහත්මියගේ සංවිධාන දායකත්වයද ඇතිව සිදුකළ මෙම සමාජ සත්කාරය සදහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (විකුණු)ම් සුනිල් ජයරත්න මහතා අලෙවි උපදේශක විජය සමරනායක මහතා ඇතුළු අලෙවි නිළධාරීන්ද සහභාගී විය.


විශේෂාංග ලිපි