සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

ග‍්‍රාම ශක්ති ක්ෂණික ටිකට්පත ජනපතිට පිළිගන්වමින් වෙළදපලට නිකුත් කරයි

30-January-2019

ග‍්‍රාම ශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරය යටතේ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මගින් හදුන්වා දුන් ග‍්‍රාම ශක්ති ක්ෂණික ලොතරැයිය ඊයේ (2019.01.29)  සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති සේන සූරියප්පෙරුම මහතා අතින් ගරු ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතා වෙත පිළිගන්වන ලදී.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මගින් බොහෝ අවස්ථාවල රජයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පාදක කර ගනිමින් මෙවැනි ක්ෂණික ලොතරැයිපත් වෙළදපලට නිකුත් කරන අතර  රටේ සිදුවන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් පිළිබදව මහජනතාවට අවබෝධයක් ලබාදීම එහි අරමුණයි.

මීට ප‍්‍රථම අවස්ථාවකදීද සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් 2018 එන්ටර්ප‍්‍රයිස් ශි‍්‍ර ලංකා වැඩසටහනට සමගාමීව V2025 ගමට සවිය හා ගමට දිනුම නමින් ක්ෂණික ලොතරැයිපත් දෙකක් එළිදක්වන ලදී.

ඉදිරියේදී ග‍්‍රාම ශක්ති ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ නොයෙකුත් ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් ටිකට්පත් වෙළදපලට ඉදිරිපත් කිරිමට බලාපොරොත්තු වන බවද සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය පවසයි.


විශේෂාංග ලිපි