அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

.

25-July-2018

.


18-July-2019

...

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் விற்பனை உதவியாளருக்கு கௌரவ சனாதிபதியினால் ட்ரைசைக்கிள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

08-July-2019

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் விற்பனை உதவியாளருக்கு கௌரவ சனாதிபதியினால் ட்ரைசைக்கிள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

கௌரவ சனாதிபதியின் எண்ணக்கருவொன்றாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் “நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்” என்ற நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மற்றுமொரு கட்டமாக கடந்த ஜூலை மாதம் 06 ஆந் திகதியன்று பிபில பொது விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றது. அந் நிகழ்வில் அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையினால் நாட...

சிறப்புக் கட்டுரைகள்