සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

අපගේ නියෝජිතයන්

නියෝජිතයින් විය යුතු ආකාරය

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය දිවයින  පුරා වෙළද මහතුන් / නියෝජිතයන් 2000 කට  සංඛ්‍යාවක් පත් කර ජනතාවට ස්වයං රැකියා අවස්ථා 20000 කට අධික සංඛ්‍යාවක්  ඇත.ඔවුහු ශනිදා වාසනාව, සංවර්ධන වාසනාව ,ජයෝදා,ජනජය ,නියත ජය යන නම් වලින් හැදින්වෙන ලොතරැයි පත් හා ක්ෂණික දිනුම් හිමිවන ලොතරැයි පත් විකිනිම්හි නිරතව සිටිති.තවද දිවයින පුරා සිටින නියෝජිතයින්ට .වෙළද මහතුන්ට ලොතරැයි පත් බෙදාදීම සදහා ලොතරැයි බෙදුම් කරුවන් 87 දෙනෙකු පත් කර ඇත.

අපේ නියෝජිතයන්

නම ලිපිනය දුරකථන ෆැක්ස් විද්යුත් තැපෑල ස්ථානය
- sirisena@dlb.lk
- ilangage@dlb.lk
- nawarathne@dlb.lk
- sumanarathne@dlb.lk
- nishan@dlb.lk
- premasiri@dlb.lk
- nimalsiri@dlb.lk
- wasantha@dlb.lk
- thilakarathna@dlb.lk
- lanka@dlb.lk
- ttmn@dlb.lk
- sena@dlb.lk
- senarathana@dlb.lk
- uskperera@dlb.lk
- fernando@dlb.lk
- lalith@dlb.lk
- karunasena@dlb.lk
- rathnaweera@dlb.lk
- samarasinghe@dlb.lk
- smps@dlb.lk
- osman@dlb.lk
- dananjaya@dlb.lk
- lesly@dlb.lk
- weerakoon@dlb.lk
- vcjaya@dlb.lk
- jperera@dlb.lk
- ndhr@dlb.lk
- dharmasiri@dlb.lk
- jgamage@dlb.lk
- thewe@dlb.lk
- ranjanee@dlb.lk
- thewasahayam@dlb.lk
- dlbs@dlb.lk
- bandara@dlb.lk
- shan@dlb.lk
- malasriyani@dlb.lk
- amarasena@dlb.lk
- dmkrn@dlb.lk
- venlanga@dlb.lk
- 151953@dlb.lk
- mnmv@dlb.lk
- mnmvass@dlb.lk
-
- rajakaruna@dlb.lk
- kumarasiri@dlb.lk
- thamara@dlb.lk
- lamahewa@dlb.lk
- 181836@dlb.lk
- rlrs@dlb.lk
- twperera@dlb.lk
එච්.එම්.ඩී.කුමාරි මහත්මිය 21, ජය මාවත, සොරබොර,මහියංගනය 192112@dlb.lk
- dissanayake@dlb.lk
- rbnp@dlb.lk
- pushpawarna@dlb.lk
- delsi@dlb.lk
- tvsriyani@dlb.lk
- ananda@dlb.lk
- unamboowe@dlb.lk
- rajanayake@dlb.lk
- nayanisriya@dlb.lk
- gmsa@dlb.lk
- mallika@dlb.lk
- apmss@dlb.lk
- hankk@dlb.lk
- jayarathne@dlb.lk
- shiromi@dlb.lk
- 233003@dlb.lk
- krishnakumar@dlb.lk
ඩී රෝහණ මාන්නප්පෙරුම drmn@dlb.lk
ටි.එෆ්.ඩේන් මහතා අංක 115 /එෆ්,වෙන්න වත්ත පාර,වැල්ලම්පිටිය. 0758136972 017520@dlb.lk
එම්. එම්. ඒ. විජේරත්න මහතා අංක 446/2/සී, ගිල්බට් එදිරිසිංහ මාවත, පැලැන්වත්ත, පන්නිපිටිය 0789660110 wijerathne@dlb.lk
ආර්. ජේ. එල්. ගුණසේන මහතා ඊ 86, නව බස්නැවතුම්පල,දඹුල්ල. 066-222359 040537@dlb.lk
යූ. එල්. ජී. තුෂාර සංජීව අබේරත්න මහතා අංක 6/5, කාසල් පටුමග, මහනුවර 081- 49516 030475@dlb.lk
සන්රේ ඔටෝ නො 01 ප‍්‍රයිවෙට් ලිමිටඩ් අංක9, ඒ , කාගිල්ස් ග‍්‍රවුන්ඩ්,නුවරඑළිය 050656@dlb.lk
ඒ.ඉනෝකා ආරියමාලි මහත්මිය රුවන්පුර මාවත, කිරිපෙද්ද, කරන්දෙනිය 061031@dlb.lk
සමන්තිකා අබේවර්ධන වික‍්‍රමසිංහ මහත්මිය අංක 50, උඩපීක්වැල්ල පාර, මැදවත්ත, මාතර ag070940@dlb.lk
ජී.ඒ.ආර්.ප‍්‍රියදර්ශනී මහත්මිය අංක 921/බී, අළුබෝගහවත්ත, පහලවෙල, දකුණු තලංගම 070975@dlb.lk
එස්. කුහනාදන් මහතා අංක 07, රෝහල පාර, යාපනය 099115@dlb.lk
පී. ප‍්‍රදීපන් මහතා කෙලින් විදිය, චෙන්කලඩි. 065-497725 kptmp@dlb.lk
සොනෙල්ටා හෝල්ඩිංස් පුද්ගලික සමාගම අංක 180, නවනගරය, ඇඹිළිපිටිය 212413@dlb.lk
ඩී. පී. දුවීන් කල්හාර පීරිස් මහතා අංක 78/04/01, පල්ලිය පාර, ඉඳිගොල්ල, ගම්පහ 0333136536 233157@dlb.lk
එම්. එම්. සී. ජී. පීරිස් මහතා අංක 10/67, 01 වන පටුමග, ඇලෙක්සැන්ඩ‍්‍රා පාර, කණුවන, ජාඇල 233162@dlb.lk
ආර්. කේ. ජී. එල්. ඩී. සෙනෙවිරත්න මහතා අංක 330/04/09, නව නුවර පාර, දෙල්ගොඩ 0112403061 233168@dlb.lk
කේ. ඒ. අයි. ජයතිලක මහත්මිය අංක 13, උසාවි පාර, ගම්පහ 233173@dlb.lk