සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

වසර විස්සක සේවය සපිරූ කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් රන් පවුම්

30-August-2019

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ වසර විස්සක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කළ සේවක මහත්ම මහත්මීන් අගය කරමින් ඔවුන් වෙත රන් පවුම බැගින් ලබා දීම 2019.08.28 දින සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩල ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදුවිය.

අවුරුදු 36ක් පැරණි සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සමගින් වසර විස්සක් හා ඊට වැඩි කලක් රැදී සිටිමින් ලබාදුන් අමිල සේවා දායකත්වය   අගය කරමින් ඊට උපහාරයක් ලෙස එම රන් පවුම් ප්‍රදානය සිදුකරන ලදි.

එහිදී සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සේවක මහත්ම මහත්මීන් තිස් දෙනෙක් ඇගයීමට පාත්‍රවිය.

මෙම උපහාර ප්‍රදානෝත්සවය සමගින් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති සේන සූරියප්පෙරුම මහතා ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂක එච්.ආර්.විමලසිරි මහතා,සාමාන්‍යාධිකාරීතුමා ඇතුළු කළමනාකාරීත්වය සහභාගී වූ අතර අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙනුවෙන්මුදල් අමාත්‍යංශයේ භාණ්ඩාගාර  මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ එච්.සී.ඩී.එල්. සිල්වා මහතා, මහපොළ භාරකාර අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ එම්.පී.පරාක්‍රම බණ්ඩාර මහතා යන අයද සහභාගී විය.ලොතරැයි ඉතිහාසයේ ලොකුම ජයමල්ල කෝටි 14.5 දිනාගනී

31-October-2019

ලොතරැයි ඉතිහාසයේ ලොකුම ජයමල්ල කෝටි 14.5 දිනාගනී

එදා මෙදා තුර ශ්‍රි ලාංකීය ලොතරැයි ඉතිහාසයේ වැඩිම සුපිරි ජයමල්ල වෙනුවෙන් ජයග්‍රාහකයෙක් බිහි කිරීමට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ කෝටිපති කප්රුක ලොතරැයියට හැකියාව ලැබී ඇති බව සතුටින් දන්වා සිටිමු.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ වැඩිම ආරම්...

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය DLB SWEEP APP එළිදක්ව

15-October-2019

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය DLB SWEEP APP එළිදක්ව

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩල පාරිභෝගික ජනතාවගේ පහසුව උදෙසා හදුන්වා දුන් DLB Sweep App එළිදැක්වීම පසුගියදා සිදුකරන ලදී.

ලෝකයේ නව තාක්ෂණික ප්‍රවණතාවයන්ට අනුගත වෙමින් අනාගත ව්‍යාපාරික ලෝකය ජය ගැනිමටත් නව තාක්ෂනික මෙව...

විශේෂාංග ලිපි