සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

කෝටිපති ශනිදා විශේෂ දිනුම් ඇදීම් වාරයේ සුපිරි වැගන් ආර් රථය යාපනයේ සිවරූබන් මහතාට හිමිවෙයි.

30-May-2018

ඔබේ සිහින වෙනුවෙන් විවිධාකාර තෑගි රටාවන් ගෙන එන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය පසුගියදා ඔබ හද රැදි වාහන සිහිනය සෑබෑ කරන්නට සමත් විය. එහිදී කෝටිපති ශනිදා 278 වන විශේෂ දිනුම් ඇදීමේ වාරයේදී  සුපිරි වැගන් ආර් රථ පහක් දිනා ගැනීමට වාසනාවන්තයින් 5 දෙනෙක් සමත් වූ අතර එයින් එක්  වැගන්ආර් රථයක්, යාපනය ප‍්‍රදේශයේ සිවරූබන් මහතා විසින් දිනා ගන්නා ලදී.

ඔහුට එම වැගන් ආර් රථය ප‍්‍රදානය කිරීම පසුගිය 2018.05.24  වන දින සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ  සභාපති එස්.ඒ.පී සුරියප්පෙරුම මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් හා ක‍්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ එච්.ආර්.විමලසිරි මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩල පරිශ‍්‍රයේදී සිදුවිය.

රට වටා සියලු ගම්බ්ම්,විවිධ  ජාතීන් නියෝජනය වන පරිදි දිනුම් ලබාදෙමින් යන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයට මෙය තවත් සුවිශේෂී අවස්ථාවක් වූ අතර එකම විශ්වාසයකින් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ලොතරැයිපත් වැඩි වැඩියෙන් මිළදී ගන්නා ලෙස සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මෙම අවස්ථාවේදී මහජනතාවට ඇරයුම් කර සිටියේය.


විශේෂාංග ලිපි