සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අලෙවි කුටි සහ ට‍්‍රයිසිකල් බෙදාදීමේ වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් දඹුල්ලේදී.

25-March-2019

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය තම  අලෙවි ජාලය දිරිමත් කිරීම සදහා ක‍්‍රියාත්මක කරන අලෙවි කුටි 500ක් සහ ආබාධිත අලෙවි සහයකයින් සදහා ට‍්‍රයිසිකල් බෙදාදීමේ වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් පසුගිය මාර්තු 24 වන දින දඹුල්ලේදී සිදුවිය.

එහිදී මාතලේ දිස්ත‍්‍රික්කයේ අලෙවි නියෝජිතයින් 19 දෙනෙක් සදහා නව අලෙවි කුටි ලබාදීම සිදුවිය. රුපියල් 43,000/- ක් වටිනා ලොතරැයි අලෙවි කුටියක් සදහා අදාළ වටිනාකමින් 50%ක් පමණක් අය කර ගනිමින් සිදුකරන මෙම සත්කාරය යටතේ දැනට දිස්ති‍්‍රක්ක 15ක් සදහා නව අලෙවි කුටි ලබාදී ඇත.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සමග එක්ව සිටින මහනුවර  දිස්ත‍්‍රික් ආබාධිත අලෙවි සහයකින් පස් දෙනෙක් සදහාද සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ වියදමින් ට‍්‍රයිසිකල් ලබාදීම එහිදී සිදුවිය.

මෙම අවස්ථාව සදහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති එස්.ඒ.පී සූරියප්පෙරුම මහතා සහ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (අලෙවි) චානක දොඩංගොඩ මහතා,මාතලේ දිස්ත‍්‍රික්ක කලාප කළමනාකරු සුනිල් රත්නායක මහතා සහභාගී විය.

තවද දඹුල්ල මහනගර සභාවේ පුරපති ජාලිය ඕපාත මහතා උප නගරාධිපති බී.එම්.සමීර ජයසේකර මහතා සමගින් මාතලේ දිස්ති‍්‍රක් බෙදාහැරීමේ අලෙවි නියෝජිත ගුණසේන රන්කොත්ගේ මහතා දඹුල්ල කලාපීය දිස්ත‍්‍රික් අලෙවි නියෝජිත ආර්.ජේ.එල්.ගුණසේන මහතා යන අය සහභාගී විය.

 


විශේෂාංග ලිපි