සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

කෝටිපති ශනිදා විශේෂ දිනුම් ඇදීම ජූලි 30

05-July-2019

ලොතරැයි වෙළදපොලේ ආකර්ෂණය දිනාගෙන ඇති ජනප්‍රිය ලොතරැයිපතක් වන “කෝටිපති ශනිදා” ටිකට්පතේ විශේෂ දිනුම් ඇදීමේ වාරයක් පැවැත්වීමට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

එම විශේෂ දිනුම් ඇදීම  එළඹෙන ජූලි 30 වන අගහරුවාදා දින පැවැත්වීමට නියමිත අතර අදාළ විශේෂ ලොතරැයිපත වෙළදපලට නිකුත් කිරීම 2019.07.04 දින සිදුවිය.

මෙම “කෝටිපති ශනිදා” විශේෂ දිනුම් ඇදීමේ වාරය හරහා සුපුරුදු තෑගි කන්දරාවට අමතරව සුවිශේෂී ත්‍යාග රැසක් දිනා ගැනීමට හැකියාව ඇත.

කෝටිපති සිහිනය සෑබෑ කර ගනිමින් වටිනා ත්‍යාග දිනා ගැනීමට ඔබත් කෝටිපති ශනිදා විශේෂ දිනුම් ඇදීමේ ලොතරැයිය වැඩි වැඩියෙන් මිළදී ගන්න.

 


විශේෂාංග ලිපි