සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

‘අදකෝටිපති’ 7 වන කෝටිපති ජයග‍්‍රාහකයාත් බිහි කරයි

25-July-2018

දැනට මාස එකොළොහකට පෙර වෙළදපලට නිකුත් කළ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ‘අදකෝටිපති’ ටිකට්පත පසුගියදා තම 7 වන කෝටිපති වාසනාවන්තයාත් බිහිකිරීමට සමත් විය. අඩුම කාලයක් ඇතුලත වැඩිම කෝටිපතියන් සංඛ්‍යාවක් බිහිකළ ‘අදකෝටිපති’ ලොතරැයිය මෙවර බිහිකළ කෝටිපති වත්කම රු.8 22 00 625 ක මුදලකි. ‘අදකෝටිපති’ 310 වන වාරයේ එම සුපිරි ජයමල්ල දිනාගන්නට මෙවර සමත්ව ඇත්තේ මහබාගේ පි‍්‍රයංකර මහතා විසින්ය.

අදකෝටිපති ලොතරැයිය මගින් බිහි කළ කෝටිපතියන් සංඛ්‍යාව මෙන්ම දසලක්ෂපතියන් හා ලක්ෂපතියන් සංඛ්‍යාවද මේ වන විට දිනපතා වර්ධනය වෙමින් පවතී.

ඒ අනුව මේ වන විට දස ලක්ෂපතියන් 150කට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් සහ ලක්ෂපතියන් 1700කට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් බිහිකරන්නට අදකෝටිපති ලොතරැයියට හැකියාව ලැබී ඇත.

කෙටිකාලයක් ඇතුළත එක පෙළට කෝටිපතියන් සහ ලක්ෂපතියන් දසලක්ෂපතියන් අති විශාල ප‍්‍රමාණයක් බිහි කරමින් විශ්වාසය පැහැදිලි ලෙස තහවුරු කළ අදකෝටිපති බිහි කරන්නට නියමිත අටවන කෝටිපතියා බවට පත් වීමට ඔබත් වැඩි වැඩියෙන් අදකෝටිපති ලොතරැයිපත් මිළදී ගන්නා ලෙස සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ආරාධනා කරයි.


විශේෂාංග ලිපි