සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

ගරු ජනාධිපතිතුමන් අතින් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අලෙවි සහයකයෙක්ට ට්‍රයිසිකලයක්

08-July-2019

ගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ සංකල්පයක් අනුව ක්‍රියාත්මක කරන “රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු” වැඩසටහනෙහි තවත් අදියරක් පසුගිය ජූලි 06 වන දින බිබිල මහජන ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වුණි. එහිදී සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මගින් දීප ව්‍යාප්තව සිදුකරන විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත අලෙවි සහයකයින් සදහා ට්‍රයිසිකල් ලබාදීමේ අවස්ථාව සංකේතවත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා අතින් විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත අලෙවි සහයකයෙක් වෙත ට්‍රයිසිකලයක් ලබාදීම සිදුවිය.

මෙම අවස්ථාව සදහා රංජ්‍ය පරිපාලන හා ග්‍රාමීය කටයුතු අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ සුබසාධන අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු  ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ශ්‍රි ලංකි නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී මහින්ද අමරවීර යන මහත්වරු සමගින් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ කලාප කළමනාකරු මහින්ද දිසානායක මහතා සහභාගී විය.


විශේෂාංග ලිපි